Satsning ska ge mer svenskt kött på restauranger

LRF gör en ny satsning för att öka andelen svenskt kött på restauranger tillsammans med kocken Gustav Arnell.

Endast 20 procent av köttet på svenska restauranger är svenskt, trots att svenska djur föds upp på ett hållbart och klimatsmart sätt med minimal antibiotikaanvändning. För att möta en ökad efterfrågan på svenskt kött på krogar och restauranger så lanserar LRF Kött en satsning kallad ”Mer svenskt kött på restaurang”.

– Vi vill skapa nya kreativa samarbeten genom att koppla samman restaurangbranschen med svenska köttuppfödare. På det sättet hoppas vi möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på menyn, säger Viktoria Östlund, LRFs expert på nöt och lamm.

Satsningen inleds under våren med regionala inspirationsträffar. Där bjuds köttproducenter och restaurangbranschen till en gemensam arena för erfarenhetsutbyte och för att knyta nya kontakter. Under träffarna diskuteras köttuppfödarnas förutsättningar, köttproduktion och kvalitet, men också vad som händer i omvärlden.

– Målet är att öka efterfrågan på svenskt kött rejält. LRF är den perfekta partnern för att knyta ihop restaurangbranschen med våra köttproducerande medlemmar, säger Gustav Arnell, projektledare.

Han är till vardags kock på företaget ”Vi kan mat”, som jobbar med svensk och lokal mat på flera restauranger, främst med konceptutveckling och utbildning för småländsk och svensk mat. Projektet, som är tvåårigt och finansieras av Jordbruksverket, kommer även att inleda konkreta samarbeten med flera restauranger. Deltagarna kommer att erbjudas utbildningar för att bygga upp kompetensen kring fördelarna med svenskt kött. I en serie utbildningstillfällen kommer restaurangbranschen fokusera på bland annat vilka mervärden svensk köttråvara tillför, hur en attraktiv matsedel skapas och hur detta kan användas i marknadsföringssyfte. För köttproducenterna ligger fokus på distribution, direktförsäljning, byggande av varumärke och hållbara affärer.