Lidl fortsätter växa i Sverige

Lidl Sverige ökade sin omsättning med knappt 1 miljard eller knappt 9 procent, det visar företagets senaste årsredovisning.

Under verksamhetsåret 1 mars 2019 – 29 februari 2020 ökade Lidls nettoomsättning till 11751 MSEK (10798 MSEK 2018/2019), kedjans kundstock ökade också med 11 procent.

– Vi är fast beslutna att utmana det befintliga livsmedelsoligopolet utan att det sker på bekostnad av höjda priser för våra kunder. Trots att det är 17 år sedan vi öppnade vår första butik i Sverige är vi fortfarande utmanaren på den svenska livsmedelsmarknaden, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Årets resultat slutade dock på minus 68 MSEK, vilket förklaras med de insatser och investeringar som gjorts för att fortsätta växa på den svenska marknaden. Förutom ett nytt centrallager i Örebro fortsätter arbetet med nyetablering av fler butiker samt ett nytt huvudkontor i Barkarby utanför Stockholm.

-Vi satsar för framtiden, men för att kunna växa vidare behöver vi investera i vår infrastruktur, något som sätter spår i resultatet under en tid. Våra konkurrenter har byggt sina butiksnät och sina strukturer under årtionden, ja, till och med århundranden. Nu tar vi nya steg för att möjliggöra tillväxt och ökad lönsamhet, inte minst genom vårt nya centrallager i Örebro. Våra satsningar på ett bredare svenskt sortiment slår också väl ut. säger Johan Augustsson.

Under verksamhetsåret öppnade Lidl ytterligare 14 butiker, bland annat i Norrköping, Älmhult, Karlskrona och på Lidingö. Samtidigt som årsredovisningen blev klar blev också företagets hållbarhetsredovisning färdig. Trots den stora tillväxten på 8,8 procent har företagets CO2-utsläpp minskat med 4,6 procent.