Stödåtgärder under coronan förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga flera av de stödåtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom coronakrisen. Bland dessa återfinns korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd.

Livsmedelsföretagen har gjort en sammanställning av de förlängda stödåtgärderna. De aviserade förändringarna kommer att överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget för 2021.

– Korttidspermittering kan idag beviljas som längst i nio månader i följd. Denna tidsgräns kommer tillfälligt tas bort till och med den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas som längst till 30 juni 2021.

– Under första halvåret 2021 kommer stödet fortsatt att vara förstärkt i jämförelse med lagens ordinarie nivåer. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni sänks den till 50 procent.

– Omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti–oktober 2020. Stöd kan beviljas om upp till 30 miljoner kronor per företag och kan sökas av företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning jämfört med samma period 2019.

– Sedan tidigare har det beslutats om möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Denna förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.