Atria mot nya klimatmål

I Sölvesborg har Atria installerat pelletspannor för att minska koldioxidutsläppen

Atria har på fyra år lyckats sänka koldioxidutsläppen i den svenska produktionen med 84 procent. Med pellets från skog i närheten, fjärrvärme från närliggande biogasanläggningar och elenergi från vattenkraft har företaget snart nått sitt mål att minska koldioxidutsläppen med 90 procent till 2025.

– Jag är stolt över vad vi har åstadkommit men än är vi inte nöjda, säger Carsten Jörgensen, Head of Quality & Environment på Atria Sweden.

Atriakoncernen har satt tydliga mål för sitt hållbarhetsarbete i hela Nordeuropa. Det övergripande klimatmålet är en koldioxidneutral livsmedelskedja. Ett steg på vägen är att sänka koldioxidutsläppen i den egna verksamheten och för Sverige är målet en minskning med 90 procent till 2025. Nu är företaget på god väg att nå det målet. Genom generella effektiviseringar och riktade insatser som exempelvis övergången till Grön el och fossilfritt bränsle har koldioxidutsläppen minskat med 84 procent sedan 2016. 

– Livsmedelsindustrin har ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling, säger Carsten Jörgensen. Därför är det viktigt att ständigt minska verksamhetens miljöeffekter. Att vi redan har sänkt utsläppen med 84 procent är glädjande och visar att vi är på rätt väg, men än är vi inte i mål. 

Atria Sweden använder Grön El och har störst del vattenkraft i sin energianvändning. Sedan tidigare har Atria installerat en pelletspanna i den största produktionsanläggningen i Sköllersta och två pelletspannor för kycklinguppfödningen i Sölvesborg. På övriga anläggningar används fjärrvärme från närliggande biogasanläggningar.