Lägre förtroende för grisslakten

Förtroendet för svensk djurhållning är högt, men slakten av grisar lägre. Det visar Svenskt Kötts senaste konsumentundersökning

Svenskt Kött har följt konsumenternas förtroende för djurhållningen i tio år och konstaterar att förtroendet fortfarande stadigt ligger på 70–75 procent. För att fånga upp hur opinionsläget påverkar förtroendet på kort sikt följer Svenskt Kött numera även konsumenternas förtroende veckovis. Varje vecka, året runt, får 200 konsumenter frågor där man snabbt kan få en indikation på hur förtroendet ser ut för svensk gris-, nöt- och lammproduktion. Dessa mätningar ger en indikation på hur konsumenterna exempelvis påverkas av medierapporteringar.

– Ett intressant resultat vi fick i början av året var att Uppdrag Granskning, som sändes vecka 4, gav ett ganska litet, negativt utfall på förtroendet. Det stora tappet fick vi under vecka 3 när TV4 visade bilder från Rögla slakteri, då hade vi ett ras på i snitt 15 procent. Men redan veckan efter vände förtroendet igen och vecka 4–5 var vi tillbaka på samma nivå som innan, trots att Uppdrag Granskning sände sitt inslag här, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.

Förutom förtroendet för produktionen djurslagsvis har Svenskt Kött också mätt hur konsumentens förtroende ser ut för slakt av nöt, gris och lamm.

– Det är första gången vi frågar konsumenterna rakt ut vilket förtroende de har för slakten i Sverige. Trots att det är en fråga som väcker mycket känslor kan vi ändå konstatera att siffrorna är höga, cirka 40–45 procent anger att de har högt eller mycket högt förtroende för slakt av alla tre djurslag. Tittar vi dessutom på dem som vare sig är negativa eller positiva kan vi addera ytterligare 20–30 procent.

Undersökningen visar på relativt jämna siffror mellan djurslagen, men grisslakten sticker ut. En större andel konsumenter anger att de har lågt eller mycket lågt förtroende för slakten av gris.

– Vår analys just nu är att den kritik som finns hos vissa konsumenter vad gäller bedövning av gris slår igenom i siffrorna, men det är en fråga vi vill titta närmare på för att förstå skillnaderna. Den långsiktiga mätningen, kombinerad med de veckovisa mätningarna, ger oss otroligt viktig information. Vi får data och fakta som hjälper oss att följa och förstå konsumenterna, det underlättar när vi som bransch tar ut riktningen för framtiden, säger Isabel Moretti.