HKScan bildar Klimatråd

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete inrättar HKScan nu ett Klimatråd där representanter för de egnaleverantörerna ingår. 

Syftet med klimatrådet är att skapa ett forum för nya initiativ och metoder på vägen mot HKScans övergripande mål som är en hållbarare köttproduktion och en klimatneutral värdekedja år 2040. Deltagarna i klimatrådet, som hade sitt första möte den 24 mars i år, representerar olika djurslag, driver både större och mindre verksamheter och har alla ett brett kontaktnät bland andra lantbrukare. Samtliga deltagare ingår redan i Gårdsinitiativet som bildades för ett år sedan. 

– Genom att inrätta ett speciellt Klimatråd vill vi signalera hur viktigt det är för oss på HKScan att utveckla, förankra och realisera initiativ och metoder för en hållbarare köttproduktion i nära samarbete med lantbrukarna. Det är med hjälp av deras unika kompetens vi kan och ska lyckas hitta de bästa vägarna mot klimatneutralitet för svenskt kött, säger Magnus Lindholm, operativ chef HKScan Sverige.Sedan början av 2000-talet har HKScan minskat klimatavtrycket från den egna verksamheten med 74 procen, målet är netto noll i klimatavtryck år 2025. I slutet av år 2040 ska hela värdekedjan, från gård till gaffel, vara klimatneutral.