Stark ökning av CityGross korvförsäljning

Försäljningen av korv har ökat kraftigt hos CityGross det senaste året, enligt kedjans egen sammanställning.

För grillkorv ökade försäljningen med nästan 24 procent och färska korvar med hela 138 procent.

– Det som sticker ut är tjock grillkorv som ökade med 23,4 procent och smal grillkorv där ökningen var 23,7 procent. Men störst ökning hittar vi på färsk råkorv som ökat med hela 138 procent. Uppenbarligen har våra kunder gillat äta korv under pandemin, säger Krister Kamph, kategorichef på Bergendahls Food.

Som en följd har City Gross under året också haft en stark ökning av korvbröd, den kategorin har i sin helhet ökat med 17,5 procent.

I mars uppgick City Gross totala försäljning till 830 miljoner kronor, vilket var ett tapp på 2,0 procent i jämförbara butiker. Mars handlade till stor del om att säkra upp butikerna inför påsken, men var också  den första månaden då försäljningen mötte den bunkringseffekt som coronaviruset förde med sig under 2020.

  • Då hade vi fantastiska siffror och trots tappet i år är vi väldigt nöjda med vår försäljning, framför allt ser vi en fortsatt stark ökning inom e-handeln. I mars förra året stеg vi med 200 procent inom vissa kategorier och vi sålde till exempel inte riktigt lika mycket toalettpapper i år, säger Anders Wennerberg, vd för City Gross.