”Sverige behöver en livsmedelsminister”

Björn Helllman

Regeringen bör nu tillsätta en livsmedelsminister med helhetsansvar för den svenska livsmedelskedjan och försörjningsförmågan, det menar Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Den svenska livsmedelsstrategin, beslutad av riksdagen 2017, inledde ett arbete med mer systematisk förbättring av hela livsmedelskedjans förutsättningar att producera hållbara livsmedel i Sverige. Under sommaren avgick landsbygdsministern Jennie Nilsson, och frågorna lades i näringsministern Ibrahim Baylans portfölj. Nu har även näringsministern aviserat sin avgång och risken är nu uppenbar att de här frågorna faller mellan stolarna, något som Livsmedelsföretagen menar att Sverige inte har råd med.

− Livsmedelsföretagen har välkomnat livsmedelsstrategin från start, men för det fortsatta arbetet behövs ett sammanhållet och långsiktigt politiskt ansvar. Coronapandemin visade med tydlighet hur viktigt det är att vi har en livsmedelskedja som håller även i en omfattande kris, och att se till att vi kan föda vår befolkning får inte vara ett sidouppdrag. En ny regering bör därför ta tillfället i akt och tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor, säger Björn Hellman.

Råvaror, innovation, kompetens, el och transporter är enligt Hellman några av de viktigaste komponenterna som behövs för att producera mat och dryck. Men det krävs fortsatt arbete hos myndigheter och beslutsfattare inom politiken för att göra den framtida svenska livsmedelskedjan konkurrenskraftig, framgångsrik och robust. Alla delarna behöver hänga ihop och gе i takt för att det som odlas på åkern skall nå konsumenternas tallrikar, såväl i fred som i kris. Livsmedelsföretagen lyfter också fram fyra olika delar i Livsmedelsstrategin som man anser behöver ytterligare satsningar: Export, Forskning och Innovation, Kompetensförsörjning samt Folkhälsa och Nyckelhålet.