Internationell dag för att minska svinnet

Idag, onsdag den 29 september, är det internationella matsvinnsdagen. En tredjedel av all mat i världen äts inte upp.  

Det här är andra gången som den internationella matsvinnsdagen uppmärksammas. I år sammanfaller den med att FN utsett 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker. Samtidigt planerar nu Stockholms Stadsmission och dagligvarubranschen för att inom ett år öppna ytterligare tre sociala matbutiker i Stockholmsområdet. Samarbetet är en gemensam satsning för att minska matsvinnet, motverka matfattigdom och skapa fler möjligheter för arbetsträning. Målet med satsningen är att minska det årliga matsvinnet med upp till 3 000 ton. 

Matmissionen är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker. och sedan tidigare drivs två butiker i Stockholmsområdet. Genom det nya samarbetet mellan Stockholms Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) görs tre ytterligare butiker möjliga. Butikernas syfte är att nå fler människor som lever i ekonomisk utsatthet och samtidigt reducera svinn av produkter och livsmedel. Svensk Dagligvaruhandel stöttar expansionen finansiellt och DLF genom att tillgängliggöra Matmissionen med ett order- och beställningssystem som ska göra det enklare för dagligvarubranschens företag att donera produkter som annars riskerat att bli svinn. 

– Vi möter dagligen människor som är beroende av att kunna handla mat till ett lägre pris för att få sin ekonomi att gå runt. Genom fler butiker motverkar vi matfattigdom och hjälper fler människor i utsatthet. Samtidigt tar vi också om hand en stor mängd livsmedel som annars riskerar att bli svinn och ger fler möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, säger Johan Rindevall, chef för Matmissionen. 

Fakta Matsvinn:

– En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.

– Matsvinn och livsmedelsförluster står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen.

– Om matsvinn var ett land vore det den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen efter Kina och USA.

– FN har satt som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Källa: Livsmedelsverket