Livsmedelsstrategin äntligen klar

En blocköverskridande uppgörelse med alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna har nu lagts fram för den så kallade livsmedelsstrategin.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Livsmedelsstrategin innehåller tre strategiska område: Regler och villkor. Konsument och marknad. Kunskap och innovation.

– Ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.