Importerat kött växer på marknaden

I takt med att samhället öppnas upp igen har det importerade köttet åter börjat ta marknadsandelar, det visar Jordbruksverkets senaste analys. 

  • Sedan en längre tid har svenskt kött rankats allt högre hos alltfler konsumenter. Pandemin innebar att denna utveckling fick ytterligare en knuff när kött konsumerades mer hemma jämfört med att äta på restaurang. Men i takt med att samhället öppnas upp igen syns tendenser till att importerat kött åter tar marknadsandelar, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket. 

Under pandemiåret 2020 accelererade den importminskning av kött som pågått i flera år, minskningen var 14 procent jämfört med 2 procent 2019. Samtidigt steg den svenska produktionen av kött med 5 procent och gav sammantaget en ökad svensk marknadsandel till 72 procent – den högsta på 15 år. En effekt av att importen minskade mer än vad produktionen ökade var att totalkonsumtionen sjönk med 4,5 procent till 78,6 kg/capita. Det kan jämföras med årliga minskningar 2017-2019 med 2,0-2,5 procent.

Förra årets stora importminskning av nöt-, gris- och lammkött har avtagit och nu syns till och med en importökning för matfågel. Den totala konsumtionsminskningen av kött hamnade under 2021 på 1,1 procent till och med september, det är betydligt mindre än åren innan och en förklaring är att konsumtionen per capita av matfågel ökat med 4,1 procent. Våra konsumtionsvanor kan också vägas in i analysen, för trots att vi är mitt uppe i en vegetarisk matvåg visar de undersökningar som gjorts att en större andel konsumenter 2021 uppger att de äter kött oftare än åren närmast innan.

Den svenska marknadsandelen ökar fortfarande överlag även om takten avtagit. För nötkött har den dock försvagats till och med september och det beror på minskad produktion. Bönder sparar kor och kvigor för att utöka kalvproduktionen framöver då det under längre tid rått god efterfrågan på svenskt nötkött vilket betyder färre djur till slakt. även mjölkpriset har varit högt det senaste året vilket kan minska intresset av att slakta mjölkrasdjur.