Näringsinnehåll kopplas inte till hållbarhet

Forskarna vill att konsumenterna tittar på livsmedel mera ur ett helhetsperspektiv, där både näring, hälsa, kostnad, kulturell acceptans, tillgänglighet och miljöpåverkan tas med för att avgöra hur hållbart ett livsmedel är.

Två tredjedelar (66 procent) av konsumenterna nämner inte livsmedels näringsinnehåll som en del av en hållbar livsmedelskonsumtion. 

I en ny internationell konsumentundersökning som genomförts på uppdrag av Arla bland 8 212 konsumenter i Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland svarar en majoritet av konsumenterna att de, när det är möjligt, försöker göra hållbara val när de konsumerar livsmedel. Det vanligaste är att man fokuserar på klimatpåverkan, biologisk mångfald, förpackningar och djuromsorg. Näringsinnehållet är emellertid något som konsumenterna tänker på i betydligt lägre utsträckning. Bara 34 procent uppger att de förknippar näringsvärde med en hållbar diet. 

– Det är jättebra att det finns ett växande intresse för hur vår livsmedelskonsumtion påverkar klimatet och naturen, men  undersökningen visar att många tenderar att missa andra delar av vad som utgör en hållbar kost, speciellt näringsinnehållet som är det fundamentala syftet med livsmedel och avgör vår långsiktiga fysiska och mentala hälsa. Den här typen av näringsblindhet kan få konsekvenser för folkhälsan, det är oerhört viktigt att vi lyfter fram näringsaspekten i diskussionen om hållbar livsmedelskonsumtion, säger Judy Buttriss, brittiska professor inom folkhälsa och nutrition,

Officiella kostråd ger vägledning kring hälsosamma matvanor. I allt fler länder tar kostråden också hänsyn till aspekter som hur vi kan minska klimatpåverkan och matsvinn. Enligt undersökningen uppger 69 procent av konsumenterna att de förstår kostråden. 

– Det är ganska enkelt. Vi ska äta mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn och komplettera det med mejeriprodukter, ägg, fisk och lite kött. Om alla följde kostråden skulle det leda till en mer hållbar livsmedelskonsumtion, säger Lea Brader, nutritionsforskare på Arla.