Sveriges första proteinfabrik

GroPros vd Bengt Persson

Igår invigdes Sveriges första proteinfabrik i Bjuv. Bakom satsningen står GroPro, ett systerföretag till Foodhills som tog över i Bjuv efter Findus nedläggning.

Fabriken utvinner proteiner från svenska gröna ärtor och andra svenska baljväxter med en unik metod utan kemikalier och med ett minimum av energi. Resultatet blir ett helsvenskt proteinkoncentrat som kan ersätta kött och importerad soja i livsmedel.

– Vi kommer att kunna erbjuda livsmedelsindustrin ett helsvenskt och mycket miljövänligt alternativ till importerad soja och animaliska proteiner, säger företagets vd Bengt Persson.

Proteinerna utvinns med en unik processteknik helt utan kemikalier som bara drar en femtedel av energin i konventionella anläggningar. Det gör anläggningen till den sannolikt mest miljövänliga proteinfabriken i sitt slag.

– Vi krossar inte ärtorna utan separerar skal, stärkelse och proteiner genom att utsätta ärtorna för olika tryckpulser och vibrationer, så att ärtans olika komponenter faller isär längs inbyggda, naturliga strukturer. De kemiska huvudkomponenterna, protein och stärkelse kan därefter åtskiljas med en vindsikt.

Resultatet blir ett proteinmjöl med omkring 50 procents proteinhalt, mer än dubbelt så mycket som ärtans naturliga proteinhalt  på omkring 21 procent.

Genom samarbetet med Foodhills har Gro Pro i praktiken fri tillgång till gröna ärtor av hög kvalitet. De korta transporterna ger ytterligare en klimatfördel framför konkurrenterna. Årsproduktionen av proteinkoncentrat beräknas bli 4 miljoner kilo inom fyra år och den totala investeringen ligger på omkring 50 miljoner kronor.