Brist på hästkött drabbar Gustafskorv

Det råder akut brist på hästkött i landet. För Gustafskorv i Dalarna är situationen så allvarlig att det mer än 100 år gamla företaget riskerar att läggas ned. 

På Bäsinge Slakteri i Krylbo har antalet slaktade hästar minskat från 220 år 2016 till cirka 150 idag. Allt hästkött levereras till Gustafskorv och Jonny Nilsson, som driver slakteriet, anser att hästpassen är huvudorsaken till dagens bristsituation. Alla hästar i EU ska vara ID-märkta och ha ett hästpass. Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur som kan gå till slakt och bli livsmedel, om inte hästpasset visar något annat.

– Veterinären ska fylla i vilka läkemedel som hästen fått och beslutar också om hästen ska gå till destruktion. Men fler och fler hästar utstämplas och får därmed inte användas till livsmedel.  En häst som jag fick in hade behandlats med ögonsalva, vilket innebar att den fick gå till destruktion. Alla slakterier som slaktar häst drabbas.

Lars Edvinsson är idag vd och fjärde generationens ägare till Gustafskorv AB. Han berättar att bristen på hästkött har blivit värre under många år.

– Vi behöver cirka 2 000 hästar årligen för vår normala produktion på 360-370 ton kött. Efterfrågan på våra produkter är inget problem, vi kan sälja hur mycket som helst och skulle utan problem kunna producera 440 ton i våra befintliga lokaler.

Edvinsson ser dock inte hästpassen som den viktigaste orsaken till att allt färre hästar slaktas och blir livsmedel. Han betonar att passen fyller sin funktion och att regelverket måste följas av alla för att branschen ska framstå som seriös. Men samtidigt har han noterat att det har blivit allt vanligare att det används läkemedel som inte har någon karenstid, vilket alltså innebär livstids karens.

– Därmed kan ju hästen aldrig bli till livsmedel. Men alla läkemedel måste väl gå ur kroppen någon gång…? Jag tycker att tillverkare av läkemedel för hästar borde forska på att ta fram karenstider, då skulle kanske fler hästar kunna gå till slakt och bli livsmedel.

//

Läs mer om situationen för hästköttet i det senaste numret av Kött & Chark som utkommer idag.