Extra modell för riskklassning ute på remiss

Nu har en extra remiss i processen med att ta fram en ny modell för hur mycket kontroll företag ska få skickats ut från Livsmedelsverket.

Den nya modellen har tagits fram efter hård kritik av en tidigare modell från bland annat landets slakteriföretag. Olika livsmedelsföretag får olika mycket kontroll vilket beror på flera saker, bland annat på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver och vilken omfattning man har. Livsmedelverket håller just nu på att ta fram ett nytt sätt att räkna fram hur mycket kontroll enskilda anläggningar ska få, detta kallas för riskklassningsmodellen.

Grundstrukturen i den nya modellen är redan beslutad, Livsmedelsverket håller nu på att fastställa de beräkningstabeller som i modellen ska användas för att räkna fram en verksamhets riskklass och därmed dess kontrollfrekvens – alltså hur mycket livsmedelskontroll företaget/anläggningen i fråga ska få. Denna del av riskklassningsmodellen har nu skickats ut på remiss så att både kontrollmyndigheter, branschorganisationer och företag ska kunna ge synpunkter. Remissen finns på Livsmedelsverkets hemsida berörda aktörer har fram till den 19 juni på sig för att lämna synpunkter. Därefter kommer Livsmedelsverket ta ställning till remissvaren innan beslut om slutliga beräkningstabeller ska fattas till hösten.