Axfood vill sänka momsen på hållbar mat

Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood och Åsa Domeij, hållbarhetschef

Axfood vill införa moms på hållbar mat för att öka tempot i den gröna omställningen. Det skulle enligt kedjan gynna såväl miljön som konsumenterna och lantbruket.

– I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood.

Axfood föreslår en sänkning av matmomsen för hållbarhetsmärkta varor från 12 till 6 procent för att gynna såväl produktion som försäljning och konsumtion. Att ta bort momsen helt skulle ge ännu större effekt. En differentiering av momssatsen skulle enligt Axfood ge konsumenter möjlighet att handla hållbar mat till lägre priser, samtidigt som det skulle motivera ännu fler livsmedelsföretag att genomföra förändringar för att deras varor ska uppfylla kraven för olika hållbarhetsmärkningar. Eftersom många svenska bönder och livsmedelsproducenter ligger väl framme inom hållbarhet, skulle en sänkt matmoms sannolikt kunna bidra till att stärka deras position ytterligare.

– När matpriserna nu stiger är risken stor att hållbarhetsmärkt mat prioriteras bort i större utsträckning än tidigare. Den stigande matprisinflationen och EU-kommissionens tydliga ställningstagande kring matmoms gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter, säger Åsa Domeij.