Nära 9 procents prisökning på livsmedel i maj 

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent under maj månad, jämfört med samma månad 2021, det visar Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har slagit igenom i konsumentledet och uppgick under månaden till 8,8 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln kan uppskattas till -4,8 procent. 

– Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att vara hög, den här nivån har inte uppmätts på över 30 år. Det ger effekt även i konsumentled då dagligvaruhandeln nu möter konsumenter med en minskad köpkraft, inte enbart på grund av högre matpriser utan också högre boräntor och energipriser. Korrigerat för prisutvecklingen minskade försäljningen i maj med 4,8 procent, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel. 

Försäljningsutvecklingen i fysisk butik uppgick i maj till 6,1 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 26,8 procent. Hemleverans minskade med 16,8 procent och upphämtning i butik med 36,3 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,5 procent, vilket är samma nivå som föregående månad.