Köttforskning i global framkant

Danska DMRI är ett av de ledande köttforskningsinstituten i världen.

Forskarna ser en rad olika möjligheter för köttvaror att stärka sin position på konsumentmarknaden.

– Vi måste hela tiden agera i termer av utveckling för att skapa mervärden och ett stärkt kvalitetsbegrepp kring köttprodukter, menar Lars Hinrichsen, ansvarig direktör vid DMRI.

Danish Meat Research Institute (DMRI) har genom innovativa forskningsprojekt starkt bidragit till utvecklingen inom dansk köttindustri som idag en världsledande position inom en rad områden.

– Förklaringen är sannolikt att man över tid massivt investerat i innovationer vilket gett branschen att avgörande försprång. Den inriktningen blir ännu viktigare i framtiden, tror

Lars Hinrichsen.

Som kommersiell verksamhet går det att beställa skräddarsydda uppdrag från DMRI.

– Om kunden så önskar arbetar vi helt förtroligt och utan att varken forskning eller resultat offentliggörs, förutsatt att det är ett privatfinansierat projekt. Men vi kan också göra stora branschknutna samarbetsprojekt där vi öppet redogör för arbetet och vad vi kommer fram till. Vi är flexibla och anpassar oss efter kundens önskemål.

För DMRI gäller det att ha örat mot marknaden för att definiera och säkerställa aktuell och kommande efterfrågan på olika forskningsuppdrag.

– Det gäller att hela tiden avläsa behoven hos verksamheterna men vi lanserar också – ibland på ett kanske forskningsmässigt lite provokativt sätt – nya projekt baserade på ny kunskap för att knuffa igång verksamheterna. Vi har en väl etablerad och tät dialog med branschen, berättar Lars Hinrichsen.

Utvecklingen inom den tekniskt inriktade forskningen går allt fortare. Hur lång tid är generellt ett forskningsförlopp hos DMRI, från start till mål?

–  Idag ska det inte gå mer än två-tre år, annars är risken att resultaten inte blir helt aktuella. Ibland kan tiden självklart också vara kortare, säger Lars Hinrichsen.

DMRI driver idag samarbeten med både den svenska köttbranschen och SLU.

– Vi har till exempel samarbeten med HK Scan, men det finns plats för mer och vi ser en potential i att öka forskningen där svenska aktörer medverkar. Vi vill bli mer synliga i Sverige och stärka samarbetet mellan länderna. Jag menar att man från svensk sida bör utgå mer från branschnivå när det gäller eventuella forskningsuppdrag istället för att varje enskild verksamhet ska driva sina projekt. Det är lite märkligt att det inte finns ett större utbyte mellan dansk och svensk köttindustri med tanke på att länderna är nära grannar. 

//

Ett längre reportage om DMRI går att läsa i det senaste numret av Kött & Chark.