E-handeln av mat backade

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent under juli 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels senaste Dagligvaruindex. 

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt historiskt hög och uppgick under månaden till 13,5 procent, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln uppskattas till – 6,8 procent.

– Inflationen är en drivande faktor, men det faktum att vi jämför oss med ett pandemiår då restaurangförsäljningen var betydligt lägre spelar också in, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i butik uppgick i juli till 7,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade dock med 18,0 procent. Hemleverans minskade med 10,8 procent och upphämtning i butik med 25,0 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juli till 2,7 procent, vilket är en klart lägre andel än under föregående månad. E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,7 procent. 

– E-handelns andel av den totala försäljningen backar vanligen under sommaren. Det är dock första gången sedan före pandemin som e-handelsandelen är under tre procent, säger Karin Brynell.