Partierna svarar om konsumtionen av kött och chark

Hur ser de politiska partierna i riksdagen på konsumtionen av kött och chark? Det är en av de branschrelaterade frågor som Kött & Chark riktat till de politiska partierna inför valet på söndag. Läs svaren nedan och hela Kött & Charks enkät i septembernumret av tidningen som kommer ut i dagarma. 

Kristdemokraterna:

– Vi anser att matvalet i första hand är en fråga som bäst löses runt vars och ens köksbord. Politiken ska hellre fokusera på frågor som behöver kollektiva lösningar.

Sverigedemokraterna: 

– Vi vill gynna svenska livsmedel. Närproducerat kött gynnar svenska företag, arbetstillfällen och att den svenska djuromsorgen kan vara vägledande samt är avgörande för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är också bättre för klimatet än import, eftersom svensk livsmedelsproduktion påverkar klimatet i mindre utsträckning. Nyligen visade dessutom en studie publicerad i Nature att transporter står för 1/5 av CO2-utsläppen i livsmedelskedjan. Gör en klimatinsats och köp svenskt kött! Ökad viltköttskonsumtion är även resurssmart.

Liberalerna:

– Det ska vara upp till individen ifall den ska konsumera kött och chark, inte politiken. Som liberaler tror vi inte att förbud och överreglering är rätt väg att gå. Vi vill istället fokusera på kunskap och tillgänglighet, så att alla individer vet hur deras matvanor påverkar dem och deras omvärld, samt får möjligheter bestämma över sina matvanor.

Moderaterna: 

– Vi tycker att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsumenters val. Däremot är det bra om andelen svenskproducerat kött på tallriken ökar, eftersom det produceras med låg miljöpåverkan och god djurhållning.

Socialdemokraterna:

– Svenskt kött och chark är utomordentliga produkter med högt näringsinnehåll, uppskattade av en stor del av befolkningen. Vi ser gärna att konsumtionen av svenskt kött och chark ökar. Vi vill också införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Det är en viktig signal som visar Sveriges inriktning för alla konsumenters rätt att få information om köttets ursprung, vare sig man handlar det förpackat i butik eller äter det på restaurang.

Centerpartiet:

– Det har många fördelar att äta bra, närproducerat svenskt kött. I svensk mattradition är köttet ofta en viktig ingrediens och kött är näringsrikt och fullt av proteiner. Idag står importerat kött för hälften av konsumtionen, vi vill att fler  väljer svenskt kött, både för att klimatavtrycket är mindre, men också för att det håller hög kvalité och för att svenska bönder har ett högt djurskydd i sin produktion.

Miljöpartiet: 

Sverige importerar idag en stor mängd animalieprodukter. Miljöpartiet vill främja svenskt jordbruk och svensk självförsörjning och vi är glada över om svenskarna väljer svenskt kött. Det är viktigt att vi väljer kött med omsorg, och i högre grad väljer att äta mindre mängd, men bättre kött. Kött från produktion med hög djurvälfärd och som också ger ett mervärde för klimat och miljö, som bidrar till fler djur på bete, mer artrika naturbetesmarker som hävdas, mer ekologisk produktion. Vi vill stoppa importen av kött från avskogade regnskogsområden och införa ursprungsmärkning på animaliska livsmedel som serveras på restaurang och i storkök. 

Vänsterpartiet avstod från att svara på grund av tidsbrist.