350 sägs upp vid Danish Crown

Danish Crown säger upp 350 anställda på två slakterier i Danmark. Orsaken är att flera grisföretagare tvingats upphöra med sin produktion på grund av kostnadsökningarna. 

Färre grisar till slakt tvingar Danish Crown att dra ner på kapaciteten med 75 medarbetare vid slakteriet Ringsted och 275 vid slakteriet i Sæby. 

– Det här är en väldigt olycklig situation. Sedan hösten 2020 och fram till för bara några veckor sedan har vi konstant fått in fler grisar än vi kunnat slakta, nu är situationen helt annorlunda, säger Danish Crowns vd Per Laursen.

Upptäckten av afrikansk svinpest i Tyskland i juli 2021 ledde till ett ökning av dansk export till Tyskland. 

– Det skapade ett behov av flera hundra anställda vid våra slakerier i Danmark, men nu har de rekordhöga kostnaderna på insatsvaror och energi tvingat flera grisuppfödare att dra ner på sin produktion eller lägga ner helt. 

En viss del av personalen som sägs upp kommer att kunna söka jobb på andra verksamheter inom Danish Crown. 

– Vi kommer att arbeta aktivt för att stötta den berörda personalen att komma vidare. Under årens lopp har vi lyckats hjälpa över 90 procent av de anställda vi tidigare tvingats säga upp att hitta nya jobb eller utbildningar, säger Per Laursen.