Ledningen av Direkt Chark tar över ägandet

Direkt Charks nuvarande ägare Erik Thun Group AB har sålt samtliga aktier i bolaget till en ägargrupp från ledningen för charkuteriföretaget from 1 januari 2023. 

Efter ett mångårigt ägande av Erik Thun Group vars huvudsaklig verksamhet är inom shipping har man sedan en tid sökt efter en lämplig köpare till Göteborgsföretaget Direkt Chark. Det optimala valet för både kunder och personal visade sig vara en kvartett från ledningsgruppen som fick förfrågan om att förvärva företaget vilket man tackade ja till. Direkt Chark kommer att fortsätta verksamheten som tidigare med enda skillnaden i ägarstrukturen som från och med 1 januari består av vd Maria Rydbeck, försäljningschef Lenn Nilsson, fabrikschef Nedzad Jakupovic och inköps-och produktutvecklingschef Mikael Verronen.I övrigt är verksamheten oförändrad med samma ledning och personal samt affärsöverenskommelser då även organisationsnumret är oförändrat. 

– Det känns tryckt och väldigt roligt att lämna över ägandet till ledningen i Direkt Chark vilket vi tror är det absolut bästa för verksamheten, personal och kunder, säger Johan Källsson, koncernchef på Erik Thun Group. 

– Vi är oerhört stolta och tacksamma för förtroendet att ta Direkt Chark vidare till nästa fas. Vi kommer fortsätta fokusera på det vi är bäst på dvs produktion samt skapa ömsesidig lönsam tillväxt med våra kunder och partners säger Maria Rydbeck, vd för Direkt Chark.