Medborgarpanel ska få fler engagerade

Livsmedelsverket ska testa en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. 

Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt. För att värna miljön, klimatet och hälsan behöver vi äta på ett annorlunda sätt än idag, menar Livsmedelsverket.  Medborgarpaneler är en metod där en grupp slumpmässigt utvalda medborgare sammanförs för att diskutera en fråga på djupet. I Europa har metoden använts vid flera tillfällen för att få medborgarnas syn på frågor om till exempel samhällsplanering. Medborgarpanelen genomförs under våren och det är första gången denna metod används på nationell nivå i Sverige. 

– Vi behöver äta mer hållbart och hälsosamt för miljön, klimatet och hälsan, här är vetenskapen tydlig. Men hur det ska gå till kräver nya idéer och lösningar, det är inte lätt att ge förslag på åtgärder som både leder till förändring och som samhället kan acceptera. Jag ser därför fram emot kloka synpunkter om en fråga som berör alla: mat, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström. 

Idéerna från medborgarpanelen blir ett av underlagen till ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan 2021. 7000 slumpmässigt utvalda personer får i dagarna en inbjudan att anmäla sig till panelen. Bland dem som anmält sitt intresse lottas sedan 70 personer över 16 år att delta. Panelen ska sedan träffas vid fyra tillfällen under våren.