Plaståtervinning i världsklass invigs

I november invigs världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero i Motala.

Svensk Plaståtervinning har investerat cirka en miljard kronor i den nya anläggningen.

– Vi fördubblar vår kapacitet och kommer att kunna hantera 200 000 ton plastförpackningar per år. På sikt ska vi kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Tack vare banbrytande teknologi ska i princip all plast kunna återvinnas. Idag kan anläggningen sortera ut fyra sorters plast, med den nya kommer tolv plasttyper att kunna sorteras och återvinnas. Även förpackningar av sammansatta plastmaterial ska kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli till nya kompositprodukter.

– Det finns ingen annan anläggning i världen idag som har den förmågan. Vi förbereder även för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde i Sverige bli cirkulärt.

Site Zero drivs av förnybar energi och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer att kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Det finns även planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak.

– Den här investeringen skapar förutsättningar för att göra Sverige världsledande inom plaståtervinning. Att få göra det tillsammans med våra producentkunder och ägare, som består av stora delar av det svenska näringslivet, känns mycket inspirerande, säger Mattias Philipsson.