Köttföretag i norr går samman

Thomas Gill, delägare och styrelseordförande i Delsbo Slakteri

Delsbo Slakteri AB och Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal går samman. Syftet är främst effektivare transporter, bättre djurvälfärd, miljömässiga fördelar samt att uppnå en starkare marknadsposition.

Delsbo Slakteri har förvärvat 68 procent av aktierna i Jämtlandsgården. En bolagsstämma kommer att hållas inom kort där resterande cirka 200 aktieägare, de flesta lantbrukare, får möjlighet att ta del av samma erbjudande. Thomas Gill, delägare i Delsbo Slakteri och styrelseordförande, ser dock gärna att dessa aktieägare väljer att behålla sina aktier.

– Vi värdesätter möjligheten att äga Jämtlandsgården tillsammans med lantbrukare från regionen. Deras engagemang och kunskap inom branschen är ovärderlig för oss.

Effektivare transporter och kortare transportsträckor är ett huvudsyfte med sammanslagningen. Genom att kombinera de två bolagens logistik och distribution kommer antalet transporter att kunna minskas, och därmed också koldioxidutsläppen.

En direkt följd av kortare transportsträckor blir dessutom en bättre djurvälfärd, påpekar Thomas Gill.

– Detta återspeglar vårt engagemang att ständigt söka förbättringar inom djurvälfärd och sätta djurens bästa i centrum för vår verksamhet.

Sammanslagningen förväntas dessutom ge möjligheter till synergier av olika slag i form av affärsmässiga fördelar, effektivare processer och därmed också en starkare marknadsposition som framförallt kommer att gynna leverantörerna.

Delsbo slaktar i dagsläget cirka 12 000 storboskap på årsbasis, medan motsvarande siffra för Jämtlandsgården är runt 7 000. Antalet anställda är cirka 30 i Delsbo och 15 på Jämtlandsgården. Några förändringar är inte planerade i närtid.

– Men om vi vill fortsätta växa är det en självklarhet att vi kommer behöva se över vår personalstyrka. Just nu arbetar Delsbo på högsta kapacitet, och till och med lite mer än så. Vår avsikt är därför att omfördela en del av vår nuvarande volym till Jämtlandsgården. Vi kommer att se över logistiken för att göra den här processen så smidig som möjligt för våra leverantörer. 

Både Delsbo och Jämtlandsgården har ett samarbete med HKScan. Påverkas det på något sätt av den här affären?

– Nej, vår relation till HKScan kommer inte att förändras. Det är av yttersta vikt att det råder trygghet och stabilitet för både HKScan och våra egna leverantörer. Det är centralt att bönderna alltid har ett val och kan välja ett slakteri så nära deras verksamhet som möjligt.