Atria Sweden varslar 35 anställda

Jarmo Lindholm, executive vice president på Atria Sweden

Det råder tuffa tider för Atria Sweden, nu varslar bolaget 35 anställda i Sverige. 

Varslen är enligt bolaget en följd av ett effektiviseringsprogram som Atria Sweden inför för att uppnå målen i sin affärsstrategi, förbättra konkurrenskraft och prestanda samt anpassa företaget till förändringarna på marknaden. Höga råvarukostnader, ökad inflation och en svag krona har lett till förändrade konsumtionsmönster och tuffa prisförhandlingar med handeln. 

– Vi har definierat förbättrad effektivitet och en lättrörlig verksamhet som våra strategiska mål. Genom det ska vi uppnå ett bättre ekonomiskt resultat och lönsam tillväxt i Sverige de kommande åren. Det är förstås tråkigt att behöva lämna besked om uppsägningar till våra medarbetare, men vi behöver bygga en effektiv och konkurrenskraftig organisation för att säkra bolagets framtid, säger Jarmo Lindholm, executive vice president på Atria Sweden. 

Effektiviseringsprogrammet beräknas ge årliga besparingar på cirka 30 miljoner kronor i personalkostnader. Besparingen beräknas delvis realiseras under andra kvartalet nästa år och i sin helhet från början av 2025. Fackliga förhandlingar kommer att inledas snarast och omfatta alla tjänstemän i Atria Sweden. Atria Sweden har cirka 810 anställda, sex produktionsanläggningar och en omsättning på omkring 4 miljarder svenska kronor