Lågpris och EMV iskalla trender 

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som påverkar landets livsmedelsproducenter mest just nu, det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för sista kvartalet 2023.

Fjolårets sista kvartal präglades av fortsatt vikande försäljningsvolymer. Kvartalet spåddes på förhand bli svagt, men utfallet hamnade under prognos för sju av tio företag. Kvartalet erbjöd inte heller några lättnader på kostnadssidan. 

– Den iskalla motvinden för svensk livsmedelsproduktion håller i sig. Jag vill gärna vara optimistisk och säga att det vänder snart, men tyvärr så är det många makrotrender som går åt fel håll. Vi är i en lågkonjunktur, den geopolitiska osäkerheten ökar, viktiga handelsleder hotas och effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. 

Årets första kvartal kan ändå vara början på en återhämtning och företagen räknar med att kostnadsökningstakten avtar ytterligare.

– Men från årsskiftet och en bit in i februari tappade tyvärr den svenska kronan igen mot både dollarn och euron. Efter det har det skett en viss återhämtning, men valutautvecklingen ger anledning till oro, säger Carl Eckerdal.

På listan över de konsumenttrender som påverkar företagens verksamhet mest hamnar EMV (39 procent) och lågprisalternativ (27 procent) i topp med. Knappt nio av tio företag upplevde en hårdnande konkurrens från EMV under 2023 varav 51 procentenheter angav den som ”kraftigt ökande”. Totalt redovisade svenska livsmedelsproducenter en omsättning på drygt 220 miljarder under 2022 (exklusive snus- och sprittillverkning samt Oatly*) med en samlad rörelsevinst på knappt 5,8 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 2,6 procent. Rörelsevinsten på 5,8 miljarder kronor kan ställas mot dagligvaruledets (partihandel och butiker) rörelsevinst på drygt 20 miljarder kronor under samma år.

– Jämfört med livsmedelsindustrins genomsnittliga rörelsemarginal på 3,6 procent under 2007–2021 är det här ett tydligt lönsamhetstapp. Skulle våra kvartalsdata för 2023 visa en lika stor samstämmighet med de eftersläpande aggregerade årsredovisningarna för 2023 så rör sig producenternas genomsnittliga rörelsemarginal i riktning mot två procent. Det är en katastrofalt låg siffra för en industri som även i goda tider är en utpräglad lågmarginalbransch, säger Carl Eckerdal.