Salt i chark på väg att minska

Mängden salt i bröd och chark, som korv och skinka, som köps i butik har minskat de senaste åren. 

Livsmedelsbranschen, inklusive kött och chark, har tillsammans med Livsmedelsverket under flera års tid arbetat för att saltmängden i butiksmaten ska minska och det verkar ha gett resultat. Livsmedelsverkets senaste matkorgsundersökning visar att saltinnehållet har minskat med 25 procent i charkprodukter som korv och skinka och med ungefär 20 procent i spannmålsprodukter som bröd jämfört med den förra undersökningen från 2015.

– Det är mycket glädjande att saltet minskar i flera matvaror. Vi får i oss mer salt från den mat vi köper än från det salt vi själva har i maten. Vi hoppas att utvecklingen fortsätter, mängden salt behöver minska ännu mer och i fler livsmedel, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

De livsmedelsproducerande företagen har tillsammans ttidigare agit fram en modell för hur de gemensamt ska sänka saltet i maten, under året ska mål för arbetet presenteras. Dagligvaruhandeln ingår inte i producenternas modell, men har ett pågående samarbete inom sin bransch. Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen rapporterat ett gemensamt regeringsuppdrag där det föreslås att saltintaget ska minska med 20 procent till 2035.

– Det målet bör vara vägledande för de mål som sätts både för producentledets och dagligvaruhandelns fortsatta saltsänkningsarbete, säger Åsa Brugård Konde.

Var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige beräknas bero på för mycket salt. Många får i sig betydligt mer än de sex gram salt om dagen som rekommenderas som maxgräns.

Insatser för att minska saltet görs även i andra länder. Redan 2013 rekommenderade WHO alla medlemsstater att försöka sänka befolkningens saltintag med 30 procent till 2025.

//