Planerna för Slakthusområdet klubbades

På stadsbyggnadsnämndens senaste möte den 31 januari godkändes programmet för utvecklingen av Slakthusområdet i Stockholm där över 4 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser ska byggas. Programmet var ute på samråd för allmänheten mellan december 2015 och februari 2016. Samtidigt finns planer på att skapa ett nytt livsmedelscentrum i i Larsboda industriområde nära Farsta. 31 januari fattade fastighetsnämnden även ett genomförandebeslut för det. De investeringar Stockholm Stad planerar i Larsboda beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor. Läs mer om dessa planer i februarinumret av Kött & Chark som nyligen kommit ut.