Många frågetecken i brasiliansk köttskandal

Mycket är ännu oklart kring den stora köttskandalen i Brasilien som rullades upp i helgen och landets omfattande köttexport är nu akut hotad. Flera länder har infört tillfälliga stopp för kött från Brasilien, bland annat Kina och Sydkorea. Brasilien varje år fågelkött för motsvarande 44 miljarder kronor och nötkött för motsvarande 38 miljarder kronor. Om något av det misstänkt dåliga köttet har hamnat i EU eller i Sverige, är ännu oklart. Enligt Livsmedelsverket så jobbar man på EU-kommissionen med att få besked från de brasilianska myndigheterna, vilket dock tror ta tid.

Enligt Norvida som är den största importören av kött från Brasilien till Sverige, är inga av deras producenter föremål för utredning av brasilianska myndigheter.