Oklart om brasilianskt kött kommit till Sverige

Det är ännu oklart i vilken utsträckning köttet har exporterats till Sverige eller EU.
– Det finns uppgifter om att dåligt brasilianskt kött har exporterats till EU men det är inte bekräftat via EU-kommissionen. Livsmedelsverket följer frågan och vidtar åtgärder om det behövs, säger Louise Nyholm, statsinspektör vid Livsmedelsverket.
Om det framkommer att kött kopplat till skandalen i Brasilien kommit till Sverige inleds en kartläggning över var köttet finns, till exempel hos grossister, restauranger eller butiker. Därefter kan det vara möjligt att stoppa, samla in och förstöra köttet.
Livsmedelsverket följer utvecklingen av den brasilianska köttskandalen och kommer att informera om det framkommer nya uppgifter som påverkar konsumenter eller företag i Sverige.