Första mötet kring livsmedelsstrategin

Idag samlas det nationella rådet för regeringens nya livsmedelsstrategi. Rådet ska vara rådgivande för regeringen i genomförandet av strategin och fokus för det första mötet är frågor för en ökad livsmedelsexport. Under rådsmötena kommer strategiskt viktiga frågor och åtgärder att diskuteras för att bättre kunna ta itu med de utmaningar och utnyttja de möjligheter som livsmedelskedjan står inför. Det nationella rådet består av representanter för ett 20-tal olika organisationer och föreningar med koppling till livsmedel, bland andra Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel, Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen och Magnus Därth, Kött och Charkföretagen.