KRAV vill tillåta nitrit i charkprodukter

Utbudet av KRAV-märkta charkprodukter är idag begränsat på marknaden. Ett skäl till detta anses vara KRAVs förbud av nitrit och nitrat, organisationen KRAV vill nu att detta ändras.

KRAV-märkta charkprodukter utan tillsatt nitrit har svårt att etablera sig på marknaden. Det förekommer EU-ekologiska charkprodukter med KRAV-märkt köttråvara, men de kan inte KRAV-märkas eftersom de innehåller nitrit. Om KRAV-märket får användas på charkprodukter med
tillsatt nitrit innebär det att fler grisar skulle kunna ges möjlighet att beta och böka i marken. Nitrit tillsätts i charkprodukter då ämnet förhindrar botulism, förbättrar hållbarheten och ger charkprodukterna dess rosa färg.

Ett remissförslag har nu tagits fram vad gäller tillsatserna natriumnitrit, kaliumnitrat och natriumaskorbat och om de bör tillåtas i KRAV-produkter. Halterna av natriumnitrit och kaliumnitrat föreslås vara samma som i EU-förordningen för ekologisk produktion, vilket är ungefär hälften av vad som används i konventionella charkprodukter. KRAV vill nu få in synpunkter på förslaget och om regeln ändras kan den tillämpas med start hösten 2017.