Köttproducenter klarar krisen på Gotland

Gotland kan klara livsmedelsförsörjningen i minst två veckor om alla transporter till och från ön bryts. Det visar ett krisberedskapsprojekt som Livsmedelsverket, Region Gotland, Länsstyrelsen och Försvarsmakten genomfört under 2014 till 2016. Genom att samla information via intervjuer och workshops med representanter från myndigheter och näringsliv har tillgången på livsmedel och behovet av livsmedel på ön undersökts. Samtidigt har även samverkan och ledning undersökts.

– Tack vare livsmedelsföretagens lager och gotländsk livsmedelsproduktion så bör maten räcka i minst två veckor utan fungerande transporter till och från ön. Det här ger en signal om att Gotland har styrka att klara sig på egen hand en tid om det krisar, säger Christer Stoltz, beredskapschef på Region Gotland till SVT Öst,

Livsmedelsbutikerna kommer sannolikt att vara tömda på livsmedel inom några dagar. Samtidigt finns flera stora livsmedelsproducenter på ön som kan täcka behovet av flera olika typer av livsmedel, till exempel kött och potatis.