Slut med hästslakt på Gotland

Gotlands slagteri upphör med hästslakt från den 1 juni. Enligt vd Thomas Östlund är det framför allt kundernas ändrade krav och lönsamhetsproblem som är orsaken till att verksamheten måste läggas ned.

– Länsstyrelsen har också sagt nej till att vara med och subventionerna kostnaderna så då är inte ekonomiskt försvarbart för oss att fortsätta, säger han till P4 Gotland.

Istället för att bedriva verksamheten i egen regi är företaget berett att hyra ut anläggningen till externa entreprenörer. Slakteriet upphörde med all hästslakt i samband med hästköttskandalen 2013. Slaktvolymen hade då legat på cirka 140 hästar per år. Efter protester från gotländska hästägare återupptogs verksamheten och 2017 slaktades 60 hästar i Visby. 1 juni slutar man alltså helt.