Miljoner i avgifter för Skövde slakteri

Skövde slakteri har förlorat ett viktigt mål i förvaltningsrätten, nu kan företaget tvingas betala närmare 10 miljoner kronor för Livsmedelsverkets kontroller.

Skövde slakteri anser att det fått betala för Livsmedelsverkets personal som inte deltar vid de direkta inspektionerna, till exempel IT-personal, HR-stöd, jurister, administrativ personal och konsulter.

Slakteriföretagets jurister har hävdat att det är ett brott mot EU-lagen, men när nu förvaltningsrätten gått igenom ärendet anser de inte att ett tidigare utslag från EU-domstolen betyder att Livsmedelsverket fakturerat fel eller tagit med personal som inte ska ingå i avgifterna.

Skövde slakteri har också haft invändningar om modellen hur avgifterna sätts, men även det anser förvaltningsrätten har hanterats enligt reglerna. Därmed ska Skövde slakteri betala 9 810 883 kronor.Skövde slakteri har överklagat utslaget till nästa instans som är kammarrätten.