HKScan Swedens vd ser en ökad trovärdighet

HKScan Swedens vd Lars Appelqvist är även ordförande i den nya branschorganisationen Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige

– Vår trovärdighet ökar när vi får en svensk ägare., säger HKSwedens vd Lars Appelqvist, med anledning av att Lantmännen tag över 100 procent av den finska koncernen HKScans verksamhet i Sverige.

Lars Appelqvist berättar att processen mellan HKScan i Finland och Lantmännen startade i april och avslutades i slutet av december. Själv ser han en rad fördelar med det nya ägandet och betraktar Lantmännen som en finansiellt trygg ägare som länge varit väl förankrad i den svenska primärproduktionen. 

– Eftersom vi inom Scan alltid varit noga med att vara ett helt svenskt alternativ, vi använder ju bara svenska råvaror, så ökar trovärdigheten ännu mer när vi nu också får en svensk ägare. Det ger bättre förutsättningar för en ökad svensk animalieproduktion och långsiktigt är jag övertygad om att det gagnar hela branschen. Vi kommer också närmare våra leverantörer och får möjlighet att investera i vår värdekedja på ett annat sätt, säger Lars Appelqvist. 

De senaste åren har annars varit bekymmersamma för i stort sett alla aktörer inom kött- och charkbranschen med ett helt nytt omvärldsläge och en inflation som dragit iväg till höjder ingen hade kunna föreställa sig. 

– Även vi har påverkats extremt mycket av alla kostnadsökningar, det är den enskilt största fråga vi kämpat med i nästan två års tid. Dels har själva djurpriserna stigit som vi påverkas indirekt på grund av alla höjningar bönderna fått, sedan har också efterfrågan förändrats. Dessutom har vi fått väldigt höga kostnader på externa material som förpackningar, ingredienser, insatsmaterial och annat. Till det ska läggas att valutan också varit väldigt svag, det är lätt att glömma bort vilken betydelse faktiskt har. Just nu ser det ut att plana ut något, men det kommer inte att bli någon snabb återhämtning, säger Lars Appelqvist. 

– Även vi inom HKScan har ett underskott idag, framför allt på griskött till charkråvara, och det minskar möjligheterna att producera så mycket som vi skulle vilja. Detta är vi klart bekymrade över och här behöver vi jobba mer med föreningar, livdjursägare och andra aktörer för att få igång investeringstakten i landet. Men det är samtidigt en svår fråga och för leverantörerna så är osäkerheten den klart största faktorn: vilken betalning kommer vi att få? hur ser ränteläget ut? Det gör att många tvekar. Men läget börjar ända se lIte ljusare läge ut såhär i början av 2024 och vi hoppas att det kommer att skapas en ökad investeringsvilja under året för de många duktiga företagare och djurägare som står beredda att satsa, säger Lars Appelqvist. 

I november bildades den nya branschorganisationen Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige där HKScan Swedens vd också valdes till ordförande. 

– Det känns väldigt bra att vi lyckats få till den nya organisationen och att vi nu kan bredda den med fler ansvarsområden som påverkansarbete, hållbarhet och att vara mer aktiva och proaktiva i opinon och debatt. Vi märker också ett allt hårdare tryck från EU i frågor som berör vår bransch och där måste vi som organisation vara på hugget mycket, mycket tidigare. Redan när embryon till olika förslag dyker upp så måste vi vara med på bollen och även få med våra politiker i Bryssel, den kapaciteten har organisationen inte riktigt haft hittills.

//

Läs hela intervjun med Lars Appelqvist i det senaste numret av Kött & Chark som utkommer idag, 5 mars.