Kraftig minskning av antalet butiker

Sverige har sen 50-talet gått från cirka 40 000 matbutiker till idag knappt 4 000. Det visar en ny rapport från Svensk Dagligvaruhandel som publiceras idag. 

Trots minskningen av butiker har de flesta konsumenter tillgång till flera livsmedelsbutiker och ofta olika koncept, öppettider, servicenivå, pris och utbud. Den senaste 100 åren i Sverige har präglats av en tydlig urbanisering. Inkomsterna har ökat och kunderna har flyttat från landsbygd till städer, och livsmedelsbutikerna har som en följd av det flyttat med. 

I rapporten Fakta om mat: Kampen om köpkraften lyfts Mora som ett exempel, där är det genomsnittliga avståndet mellan två butiker 1 032 meter, samma siffra för Stockholm och Göteborg är 319 respektive 425 meter. Det visar på att butikerna ligger relativt nära varandra i både mindre och större kommuner, men att distansen minskar när befolkningen ökar. 

  • Kampen om köpkraften är lokal, men idag har de flesta konsumenter flera matbutiker att välja på, butiker som skiljer sig både i storlek, prissättning, utbud och service. Man kanske veckohandlar på en stormarknad, kompletteringshandlar i en medelstor butik på väg hem från jobbet och hämtar sedan ut sina paket i den lilla butiken nära hemmet, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. 

– Efter den höga inflation vi haft åker fler kunder idag också runt till olika butiker för att hitta erbjudanden och bättre priser, säger Nils Bohlin, handlarutvecklare på ICA Handlarnas Förbund.

Den största andelen av dagligvaruhandelns omsättning återfinns i butiker som omsätter 50 mkr och uppåt. Större butiker har generellt en betydligt högre omsättning per kvadratmeter än mindre butiker, vilket visar på de stordriftsfördelar som finns i branschen. De större butikerna har generellt också längre öppettider. 

Fakta om maten är en rapportserie som kortfattat belyser dagligvaruhandeln ur olika perspektiv. Rapporterna skrivs på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel och är ett samarbete mellan Ek. Dr. och rådgivare Fredrik Bergström samt HUI Research.