Livsmedelsrapport med grön omställning i fokus

Livsmedelsföretagen har lanserat en ny rapport om hur svenska livsmedelsproducenter driver omställningen mot ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. 

Syftet med rapporten ”Många bäckar små”, som är på närmare 70 sidor, är att visa vad och hur mycket livsmedelsindustrin gör inom hälsa och hållbarhet. I 24 exempel varvas intervjuer med experter och branschföreträdare samt med fakta om några av de frivilliga branschsamarbeten som flera av företagen deltar i, till exempel FullkornsFrämjandet och Hållbar livsmedelskedja.

– Både företagens insatser och de stora resultat man uppnått är ofta okända för våra politiker och för allmänheten. Om man inte vet hur mycket som görs och hur långt industrin har kommit så är det lätt hänt att man i stället förespråkar olika former av statliga tvångsåtgärder. De återkommande förslagen på nya skatter, regleringar, pålagor och förbud saknar inte bara bevis för att de fungerar, de kan ofta vara direkt kontraproduktiva. Syftet med rapporten är att visa på kraften i innovation och frivillighet och hur både politiker och konsumenter kan bidra till att accelerera den pågående omställningen av den svenska livsmedelsindustrin, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Ett kapitel tar också upp Scan Sveriges arbete med hållbarhet. I januari i år införde bolaget bland annat ett nytt hållbarhetstillägg för sina nöt- och grisleverantörer där 75 miljoner kronor ska investeras. Satsningen är en vidareutveckling av Gårdsinitiativet som lanserades 2020.

– Tidigare arbetade vi med som mest 60 gårdar för att minska negativa klimateffekter och öka fördelar, till exempel i form av insatser inom foderodling och omställning till fossilfri produktion. Hållbarhetstillägget är ett sätt att skala upp Gårdsinitiativet och få med oss ännu fler gårdar i det arbetet, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Scan Sverige.

Hela rapporten hitta ni här.