Matens klimatpåverkan får branschstandard

Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har kommit överens om en gemensam metod för att räkna ut livsmedels klimatpåverkan. 

Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har under tre års tid arbetat med att sätta upp gemensamma regler för hur man räknar fram en produkts klimatavtryck, en ”best-practice-metodik”. Tanken är att en enhetlig metod ska förenkla för producenter att minska sina klimatavtryck och ge bättre förutsättningar kring hur man gör sina inköp.

– Både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln arbetar sedan många år intensivt med att minimera sin hållbarhetspåverkan. Men en förutsättning för att arbetet ska få konkret genomslag i form av minskad klimatpåverkan är att vi har tillgång till enkel och tydlig information om olika livsmedels klimatavtryck. Beräkningsmetoden kommer vara till stor nytta för konsumenter, klimat och svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

När olika aktörer använder olika metoder för att beräkna klimatavtryck kan det få som konsekvens att samma produkt anges ha olika avtryck.

– Det är självklart att man måste jämföra äpplen med äpplen. Men för livsmedelsbranschen har det tidigare inte varit möjligt, nu skapar vi möjligheten för branschen att tillsammans göra det tydligt, effektivt och vägledande, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Klimatberäkningsmetoden bygger på en rapport som RISE tog fram på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, våren 2023. En arbetsgrupp bestående av representanter från Lantmännen, Kavli, Arla, Orkla, Arvid Nordquist, Nestlé, ICA, Coop och Axfood har sedan deltagit i arbetet. Livsmedelsföretagens Hållbarhetsnätverk och Svensk Dagligvaruhandels Hållbarhetsråd har agerat referensgrupp, och löpande avstämningar har också gjorts med bland andra WWF och Agronod.