Lugnare läge för afrikanska svinpesten

Den värsta krisen för den afrikanska svinpesten i det drabbade kärnområdet i Fagersta tycks vara över. 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har publicerat en ny epidemiologisk lägesbild kring utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) i Fagerstatraken. Den 30 november beslutade Jordbruksverket att minska den smittade zonen. Sedan utbrottets start har omfattande sökinsatser genomförts varvid drygt 60 vildsvinskadaver positiva för ASF-virus har hittats, alla inom ett mycket begränsat område i kärnområdet. En patologisk undersökning som SVA gjort visar att inget vildsvin dött av afrikansk svinpest sedan slutet på september samt att smittans geografiska utbredning inte ökat sedan mitten på september. Det kan antas att det för närvarande inte pågår någon smittspridning. Smittan bekämpas nu genom att hindra vildsvinens rörelser med hjälp av stängsel runt kärnområdet, samt smittskyddsavlivning av kvarvarande vildsvin i detsamma. Alla vildsvin som avlivats hittills har varit negativa för afrikansk svinpestvirus.

– Allt tyder på att den epidemiologiska toppen är passerad. Resultaten från de patologiska undersökningarna visar att de flesta vildsvinen dog mellan slutet på augusti och mitten på september säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Samtidigt uppmanar SVA till fortsatt vaksamhet, anmälan om eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivning i den smittade zonen och jakt i omkringliggande områden. Ingen provtagning kommer att ske under helgerna.