Lantmännen tar över HKScan i Sverige

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScans svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens. 

Genom förvärvet vill Lantmännen bredda och stärka sin affärsportfölj från jord till bord och stärka de långsiktiga förutsättningarna för svenskt lantbruk. HKScan Sweden AB ägs sedan 2007 av finska HKScan Oyj som även har verksamhet i Finland och Danmark. I Sverige har koncernen cirka 1800 anställda och omsatte år 2022 cirka 8 miljarder kronor. De svenska produktionsanläggningarna ligger i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad och huvudkontoret i Stockholm.

– Förvärvet är strategiskt viktigt för Lantmännen och för våra medlemmar. Nu säkrar vi ett inhemskt ägarskap av HKScans svenska verksamhet och därmed också framtiden för svensk animalieproduktion, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännen förvärvar 100 procent av HKScan Sweden AB, vilket innefattar hela den svenska verksamheten i HKScan. Som en del av affären kommer Lantmännen att överlåta sitt befintliga aktieinnehav i finska HKScan till den koncernen.

– Vi ser fram emot att bli en del av en ledande koncern med stark förankring i det svenska lantbruket. Lantmännens strategi från jord till bord med fokus på hållbar utveckling och ansvarsfull tillväxt går väl i linje med vår strategi, tillsammans blir vi en central samarbetspartner i arbetet med att säkra svensk livsmedelsförsörjning, säger Lars Appelqvist, vd för HKScan Sverige. 

Transaktionen ska godkännas av berörda myndigheter och affären förväntas vara genomförd under första halvåret 2024. Till dess fortsätter Lantmännen och HKScan Sweden AB att agera som separata företag.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ med verksamheter inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder kronor. Några kända varumärken inom livsmedel är Axa, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, Finn Crisp, Korvbrödsbagarn och Hatting.