HKScan inför tillägg för hållbarhet

HKScan Sverige inför ett nytt hållbarhetstillägg till sina nöt- och grisleverantörer. Genom detta vill bolaget stimulera den gröna omställningen på gård och bidra till att framtidssäkra svensk livsmedelsproduktion.

Hållbarhetstillägget är en fortsättning på Gårdsinitiativet som HKScan Sverige startade 2020 och hållbarhetstillägget är en investering på cirka 75 miljoner kronor under det första året. 

– Om vi ska kunna öka takten på den gröna omställningen i Sverige så krävs gemensamma åtgärder och insatser, både inom politiken, jordbruksnäringen och i livsmedelsbranschen. Och för att kunna genomföra det behövs marknadslösningar med ekonomiska incitament, säger Lars Appelqvist, vd på HKScan Sverige. 

Hållbarhetstilläget ges i förskott, som ett incitament för att gården ska genoföra de insatser som har störst effekt på den enskilda gården, det är utformat enligt en modell som ska innebära så lite extra administration som möjligt för lantbrukaren.  

– Fokus hos våra leverantörer ska ligga på verklig förflyttning genom konkreta insatser, snarare än att addera mer administrativt arbete, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur på HKScan Sverige. 

Gårdarnas klimatavtryck mäts med hjälp av Agronods dataverktyg Agrosfär, som alla HKScans nöt- och grisleverantörer erbjuds. Utöver uppföljningen av gårdens klimatpåverkan ingår även insatser för djuromsorgen och för att främja marker som gynnar biologisk mångfald – till exempel naturbetesmarker – som grund för fortsatta hållbarhetstillägg. 

– Många åtgärder som ger en minskad klimatpåverkan är också positiva för ekonomin på den enskilda gården eftersom de bidrar till att resurserna tas tillvara på ett effektivare sätt. Samtidigt kan vi inte bara fokusera arbetet på att minska klimatpåverkan eftersom jordbruket berör flera av våra miljömål. Vi behöver parallellt arbeta med god djuromsorg och ökad biologisk mångfald som  också ingår i vårt hållbarhetstillägg, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på HKScan Sverige.