Norvida tar över Specialchark

Norvida, som sedan tidigare äger 25 procent av aktierna i Stockholmsföretaget Specialchark, förvärvar nu resterande aktier i bolaget. 

Syftet med förvärvet är enligt Norvida att säkerställa Specialcharks kommande generationsskifte och tillföra resurser för att kunna fortsätta företagets utveckling.

  • Vi ser tillsammans fram emot att med Specialchark möta de utmaningar och möjligheter som branschen erbjuder. Förvärvet kommer att stärka vår position inom kött- och charkindustrin. Det personliga engagemanget och Specialcharks värderingar stämmer också väldigt väl överens med den företagskultur som kännetecknar Norvida, säger Jörgen Levin, vd på Norvida.  

Affären är också tänkt att öka investeringar inom områden som teknologi, produktutveckling och marknadsföring, investeringar som ska positionera båda företagen för långsiktig framgång. 

Specialchark kommer att fortsätta drivas som ett eget bolag under samma ledning som idag. 

  • Att vi får en finansiellt stark och långsiktig ägare i just Norvida känns jättebra. Det ger oss mycket goda möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten och säkerställa vår position som ledande producent av premiumkorvar, säger Ola Janheim, vd på Specialchark. 

Norvida grundades i Stockholm år 1990 och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Brasilien, omsättningen ligger på cirka 1 miljard kronor. Grunden i verksamheten är främst import av kött.