Förslag på kraftig köttminskning till 2035

Konsumtionen av kött ska minska med 30 procent till år 2035, det föreslår Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i en ny rapport.

På uppdrag av regeringen har de båda myndigheterna tagit fram förslag på nationella mål för att uppnå en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. En slutsats är att en stor del av befolkningen konsumerar för lite fullkorn, grönsaker och baljväxter och för mycket salt, charkprodukter, kött och livsmedel som innehåller mycket socker och fett, men lite näring.

Dagens livsmedelskonsumtion leder också till ökad risk för flera sjukdomar, bara den årliga samhällskostnaden för fetma beräknas år 2023 till 125 miljarder kronor. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har listat sex delmål med de viktigaste förändringarna av livsmedelskonsumtionen som behöver ske fram till år 2035:

  • Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär ska öka med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av fullkorn ska öka med 100 procent år 2035 jämfört med år 2010.
  • Konsumtionen av fisk och skaldjur ska öka med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019.
  • Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga livsmedel ska minska med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av kött ska minska med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av salt ska minska med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2018.

– Vi ser att det är möjligt att förändra livsmedelskonsumtionen. Jag hoppas att våra förslag med nationella mål och tydliga delmål kan samla aktörer och vara vägledande för dem som jobbar med folkhälso- och hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och näringsliv. Därför föreslår vi att målen antas och följs upp löpande för en bättre folkhälsa i framtiden, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström. 

Rapporten ska nu lämnas över till regeringen. LIvsmedelsverkets rekommendation för konsumtionen av rött kött och chark ligger idag på max 500 gram i veckan.