Nytt system för bättre inspektioner

Mobergs Produktkontroll AB har ingått ett avtal med belgiska Engilico kring lösningar för kvalitets- och produktkontroll inom livsmedels- och tillverkningsindustrin. 

Engilico har specialiserat sig på in-line förseglingsinspektioner med systemet SealScope, som är en patenterad in-linelösning för 100 procent täthetsinspektion och som övervakar förseglingsprocessen.

– Vi är väldigt glada över att få in denna lösning i vårt erbjudande. Det är en mycket fördelaktig teknologi som kan hjälpa våra kunder att förbättra förpackningskvaliteten och produktiviteten,  säger Anders Johansson, ansvarig för affärsutveckling och projekt hos Mobergs.
– Det är en utmärkt möjlighet för Engilico att erbjuda SealScopes tätningsinspektion till kunder på den skandinaviska marknaden, säger Olivier Georis, vd och verkställande direktör för Engilico. 

Fakta SealScope

Består av en eller flera sensorer, ett styrskåp med pekskärm och intuitiv programvara. Systemet är kompatibelt med nästan alla förpackningsmaskiner som producerar flexibla förpackningstyper, inklusive ”pillow bags”, flowpack och ”pouches” och kan verifiera upp till 500 förpackningar per minut.

Huvudfunktioner:

  • Detektering och avvisning av defekta förpackningar på grund av rynkor eller produkt i försegling
  • Optimering av förpackningsprocessen för högre utgående förpackningskvalitet och prestanda samt tillgänglighet för förpackningsutrustning.
  • Övervakning av förseglingsprocess och larm vid överskridande av tröskelvärden
  • Loggning och visualisering av produktionsdata.