Ursprungsmärkt kött på restaurang åter i fokus

Ursprungsmärkning av kött på restaurang har blivit aktuellt igen, detta efter att regeringen nu valt att gå vidare med frågan. 

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll ska informera konsumenter om ursprungsland för kött. 

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning. Att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån är bra både för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Det finns redan EU-gemensamma regler om ursprungsangivelse för färdigförpackat kött i dagligvaruhandeln, men inga motsvarande krav för kött på restaurang eller i storhushåll. 

Uppdraget till Livsmedelsverket handlar om att restauranger och storhushåll måste informera om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider på restauranger och i storhushåll. Enligt förslaget ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland ger, till exempel kan det räcka med att den lämnas muntligt. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024. Regeringen har tidigare valt att avvakta med att införa nationella bestämmelser om ursprungsinformation om kött på restaurang och i storhushåll på grund av EU-kommissionens tidigare utlovade revidering av EU:s livsmedelsinformationsförordning. Något sådant förslag har dock inte presenterats och det finns heller ingen prognos för detta, därför går regeringen nu vidare med frågan på nationell nivå.