Protos slutar med fossila transporter

Thomas Östlund, vd för Protos AB

Trots den sänkta reduktionsplikten som infördes 1 januari har proteinföretaget Protos beslutat att inte använda några fossila drivmedel vid sina transporter. 

Protos har anslutit sig till CarbonLoop, en tjänst från bioenergiföretaget Energifabriken, som hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan från transporter.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu har helt fossilfria transporter, det kommer få stor effekt på vårt hållbarhetsarbete. Majoriteten av våra egna transporter drivs idag av förnybart bränsle, men när vi använder externa transportörer är det inte alltid möjligt att anlita åkerier som ställt om, säger Protos vd Thomas Östlund.

Protos kommer under 2024 också att presentera 2023 års hållbarhetsrapport, som utöver minskning av klimatpåverkan genom transporter kommer redovisa de den påverkan som företagetsi primärproduktion haft.

Tjänsten CarbonLoop går till så att en part betalar för klimatnyttan och kan redovisa lägre utsläpp medan en annan part, till exempel ett åkeri, kör på det förnybara drivmedlet (HVO100, RME eller el). Klimatnyttan separeras sedan från drivmedlet i enlighet med olika regelverk som GHG-protocol och Science Based Targets initiative. Vid årsskiftet sänktes reduktionsplikten för standarddiesel från en inblandning av biodrivmedelskomponenter med en reduktion på 30,5 procent till en reduktionsnivå på 6 procent. Kravet på sänkt inblandning innebär att åkerier och fraktköpare behöver göra ett aktivt val för att inte öka sin klimatpåverkan.