Köttstölderna fortsätter öka

Brottsutsattheten inom handeln har ökat under lång tid, det fjärde kvartalet 2023 var inget undantag. Inte minst så har köttstölderna fortsatt att öka. 

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2023 visar att brottsutsattheten i butikerna ökar. Totalt har 45 procent av butikerna utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Det är en ökning jämfört med det tredje kvartalet, då siffran var 41 procent. 

Varje år stjäls det varor för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln. Under det fjärde kvartalet ökade stölderna och 37 procent av handlarna uppger att de under den senaste veckan utsatts.

80 procent av alla stölder polisanmäldes inte. Anledningarna till detta kan vara flera, men det återkommande argumentet från handlarna är att en polisanmälan sällan leder någonvart. Det tar tid och är en administrativ börda som i slutändan allt som oftast inte leder till någon fällande dom. Under 2023 har även köttstölderna ökat över hela landet och andrahandsmarknaden av det stulna godset har gjort att stölderna numera utförs systematiskt och organiserat. Enligt Svensk Handel har dock alltfler tillslag genomförts i landet, bland annat har det i Malmö och Göteborg gjorts stora tillslag hos restauranger som handlat med stulet kött – vid ett tillslag fann man inte mindre än tolv frysar fyllda med stulet kött. De restauranger där tillslagen gjorts har i vissa fall fått vitesförelägganden och i andra helt stängts ner av myndigheterna. Svensk Handel har även skickat ut en skrivelse till styrelser i svenska kommuner för att belysa problemen med köttstölder och uppmana dem att i uppdraget till dem som utför livsmedelskontroller göra tillägget att spårbarhet av färskt och fryst kött även ska omfatta restauranger. Detta arbete ska enligt Svensk Handel följas upp under våren.