Ökad försäljning av maten i december

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade totalt med 6,1 procent under december 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. 

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker var under december 5,3 procent, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln blev 0,8 procent. 

  • Att försäljningen i dagligvaruhandeln var positiv i december är i sig goda nyheter, men det ekonomiska läget är fortfarande tufft för många hushåll. Dagligvaruhandeln möter nu, i kombination med de ökade kostnaderna, konsumenter med minskad köpkraft, vilket påverkar redan låga marginaler negativt, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel. 

Försäljningen i butik steg i december till 6,5 procent jämfört med samma månad i fjol medan e-handeln minskade med 1,6 procent, hemleveranser minskade med 1,5 procent och upphämtning i butik gick ner med 1,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 4,0 procent. 

  • Tillväxten drevs starkt av den fysiska butiksförsäljningen och det har genomgående varit så under hela 2023, säger Karin Brynell.